அன்னிய நேரடிமுதலீடு

இரண்டு ஆண்டுகளில் அன்னிய நேரடிமுதலீடு, 53 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது
இரண்டு ஆண்டுகளில் அன்னிய நேரடிமுதலீடு, 53 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது
நாட்டில், சுலபமாக தொழில் துவங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை, தொடர்ந்து மேற்கொண்டதன் விளைவாக, கடந்த இரு ஆண்டுகளில், அன்னிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் மேற்கொண்ட நேரடிமுதலீடு, 53 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது, ஒரு புதிய சாதனையாகும்.   2015-16 நிதியாண்டில் அந்நிய ......[Read More…]