அபு ஜூண்டால்

சீன பயிற்சியாளரிடம் இருந்து பாராகிளைடிங் பயிற்சி பெற்றேன்; அபு ஜூண்டால்
சீன பயிற்சியாளரிடம் இருந்து பாராகிளைடிங் பயிற்சி பெற்றேன்; அபு ஜூண்டால்
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக சீன பயிற்சியாளரிடம் இருந்து பாராகிளைடிங் பயிற்சிபெற்றதாக சமிபத்தில் கைது செய்யோட்ட பயங்கரவாதி அபு ஜூண்டால் பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டுள்ளான்.   மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு மூளையாகசெயல்பட்ட ......[Read More…]