அப்சல் குருவு

அப்சல் குருவு க்கான தூக்கு கால தாமதமான ஒன்று
அப்சல் குருவு க்கான தூக்கு கால தாமதமான ஒன்று
அப்சல் குருவு க்கான தூக்கு தண்டனை, மிகவும் கால தாமதமாக நிறைவேற்றப் பட்டுள்ளது என்று , பா.ஜ.க கருத்து தெரிவித்துள்ளது.இது குறித்து பாஜக தலைவர்களின் கருத்து கீழே வருமாறு ...[Read More…]