அப்துல் கரீம் துண்டா

லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாதி அப்துல் கரீம் துண்டா  கைது
லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாதி அப்துல் கரீம் துண்டா கைது
நாட்டில் நடந்த, 40க்கும் மேற்பட்ட குண்டு வெடிப்புகளில் தொடர்புடையவனும், மத்திய அரசால் தேடப்பட்டு வரும், 20 பயங்கரவாதிகள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளவனுமான, அப்துல் கரீம் துண்டா என்ற அப்துல் குவாட்டூஸ், 70, நேற்று ......[Read More…]