அப்துல் பாசித்

பயங்கரவாதி லக்வி இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார்
பயங்கரவாதி லக்வி இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார்
மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலில் தொடர்புடைய பயங்கரவாதி லக்வி விடுதலை செய்யப் படவில்லை; அவர் இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார். அவருக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என இந்தியாவுக்கான பாகிஸ்தான் தூதர் ......[Read More…]