அமிர்த கரைசலை

இயற்க்கை உரம் அமிர்த கரைசல்
இயற்க்கை உரம் அமிர்த கரைசல்
அமிர்த கரைசலை பொதுவாக நிலவள ஊக்கி என்று அழைப்பார்கள் அமிர்த கரைசல் தயாரிக்கும் முறை 5 லிட்டர் தண்ணீரில் அரை கிலோ மாட்டு சாணத்தை கரைக்க வேண்டும். பிறகு அரை லிட்டர் மாட்டு சிறுநீரை அதில் ......[Read More…]