அம்பேத்காரிடம்

அம்பேத்காரிடம்  எடுபடாத மத  மாற்று பாட்சா
அம்பேத்காரிடம் எடுபடாத மத மாற்று பாட்சா
அம்பேத்காரிடம் மதம் மாற்றும் பாட்சா பலிக்கவில்லை யவள என்ற ஊரில் 1935ம் ஆண்டு மே மாதம் ஒரு மாநாடு நடைபெற்றது. அதில் அம்பேத்கர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்டு வரும் கொடுமைகளை விவாரித்துப் பேசினார். மேலும் தனக்கு ......[Read More…]