அம்மன் கோயில்

ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே  அருளூற்று சுலபமாகக் கிடைக்கும்
ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே அருளூற்று சுலபமாகக் கிடைக்கும்
ஆலயங்களில் கொலு வீற்றிருக்கும் , தெய்வங்கள் மிகவும் சக்தி படைத்தவை என்று சொல்லபடுகிறது இப்போதெல்லாம் ஆலயங்கள் புற்றீசல் போல, அவரவர் நோக்கம் போல் தெரு முனைகளிலும், நடைப் பாதைகளிலும் சாலையோரங்களிலும் தோன்றிவிட்டன. ...[Read More…]

சென்னை தேனாம் பேட்டை  ஆலையம்மன்
சென்னை தேனாம் பேட்டை ஆலையம்மன்
முன்னர் ஒரு காலத்தில் தேனாம்பேட்டை எனப்படும் மத்திய சென்னையின் இடம் வெகு தூரத்துக்கு பரவி இருந்தது. அங்கிருந்து கடல்கரை வரை தோப்புக்களும் மரங்கள் அடர்ந்த பகுதிகளுமாக இருந்தனவாம். அப்போதெல்லாம் அங்கு ஒரு பெரிய ஏரியும் ......[Read More…]