அம்மாவுக்கு

1.1/2–ஆண்டுக்கு முன்பே உண்மையை உரைத்த அம்மாவுக்கு நன்றி
1.1/2–ஆண்டுக்கு முன்பே உண்மையை உரைத்த அம்மாவுக்கு நன்றி
ஆங்கில புத்தாண்டு அருமையாகவே தொடங்கியுள்ளது..பாஜகவின் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது,.."ஊன்றுகோல்லில்லாமல் நம் வெற்றிப் பயணம் தொடரும் " என்று சென்னை கூட்டத்தில் சூளுரைத்த நம் தலைவர் பொன்னாரின் வாக்கு உண்மையாகிவிட்டது. ...[Read More…]