அம்ரிஸ்தர்

இறை நம்பிக்கையின் மையமாக இருந்து வரும் அமர்நாத் யாத்திரை
இறை நம்பிக்கையின் மையமாக இருந்து வரும் அமர்நாத் யாத்திரை
பத்ரிநாத், கேதார்நாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி ஆகிய நான்கு புண்ணிய ஸ்தலங் களுக்கும் சமீபத்தில் சென்றுவிட்டு வந்தேன். என்னுடைய புனித யாத்திரையில் நான் ஒரு விஷயத்தை நன்கு கவனித்தேன். யுகயுகமாக தொடர்ந்து வரும் சாஸ்வதமான சமய ......[Read More…]