அரசியல் அநாகரிகம்

அதிர்ச்சி அளிக்காத அரசியல் அநாகரிகம்
அதிர்ச்சி அளிக்காத அரசியல் அநாகரிகம்
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போதே மாணவர்களிடையே வெறுப்பு விதைக்கப்படுகிறது, அவர்கள் தவறாக வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் என்று கூறினோம். பலருக்குப் புரிந்தது, சிலருக்குப் புரியவில்லை. சிலர் புரியவே முயற்சிக்காமல் சமூக விரோதிகளுக்கு ஆதரவளித்தனர். நெடுவாசலிலும் கூட உரிய பிரச்சினை ......[Read More…]