அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள்

அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் பொதுஇடத்தில் நாகரீகம் காக்க வேண்டும்
அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் பொதுஇடத்தில் நாகரீகம் காக்க வேண்டும்
அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் யாராக இருந்தாலும் பொதுஇடத்தில் நாகரீகமாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். சசிகலா புஷ்பா எம்.பி. விவகாரம் அருவருக்கத் தக்கது. பொது இடத்தில் ஆண் நபரின் கன்னத்தில் அறைந்தது தவறு. ஆண், பெண் யாராக ......[Read More…]