அரசு வழக்கறிஞர்

டெசோ மாநாட்டை சென்னையில் நடத்துவதற்கு  அனுமதி தர போவதில்லை ;  தமிழக அரசு
டெசோ மாநாட்டை சென்னையில் நடத்துவதற்கு அனுமதி தர போவதில்லை ; தமிழக அரசு
டெசோ மாநாட்டை சென்னையில் நடத்துவதற்கு அனுமதி தர போவதில்லை என தமிழக அரசுஅறிவித்துள்ளது . டெசோ மாநாட்டுக்கு தடைகோரும் வழக்கில் உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். ......[Read More…]