அரபிக் கடல்

அரபிக்கடலில் வீர சிவாஜிக்கு மிகப் பெரிய நினைவிடம்
அரபிக்கடலில் வீர சிவாஜிக்கு மிகப் பெரிய நினைவிடம்
மகாராஷ்டிரா அரசின் சார்பில் அரபிக்கடலில் அமைக்கப்பட உள்ள வீர சிவாஜியின் மிகப் பெரிய நினைவிடத்திற்கு ரூபாய் 1900 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ...[Read More…]

February,24,15,