அரபு நாடு

மோடி அரசு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொண்டாட்டமே
மோடி அரசு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொண்டாட்டமே
என்னுடைய அரசியல் ஜோசியத்தில் தோன்றுவது; அமேரிக்கா ஒரு சிறிய கொள்கை மாற்றம் செய்ததில் - எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியினால் அரபு நாடுகள் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. அவர்கள் பொருளாதாரம்தான் உலகத்தில் தீவிர வாதத்திற்கு துணை. மேலும் ......[Read More…]

இந்தியாவில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு   தாமரை மறுமலர்ச்சி
இந்தியாவில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு தாமரை மறுமலர்ச்சி
அரபு நாடுகள், ஆப்ரிக்க நாடுகளைப் போன்று இந்தியாவில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு தேவைப்படுவது மல்லிகை மறுமலர்ச்சி அல்ல. தாமரை மறுமலர்ச்சி தான் தேவை. நாட்டில் புதியதொரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுவதே அனைத்து பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு ......[Read More…]