அரவிந் கேஜ்ரிவால்

நான் டீ விற்றவன் என்றாரே தவிர தனது பட்டத்தை ஒருபோதும் பிரதானப் படித்தியதில்லை
நான் டீ விற்றவன் என்றாரே தவிர தனது பட்டத்தை ஒருபோதும் பிரதானப் படித்தியதில்லை
அவதூறுகளின் ராஜா என்ற பட்டத்தை யாரேனும் ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாலே அவர்களுக்கு அரவிந் கேஜ்ரிவால் தான் நினைவுக்கு வருவார். அந்தளவிற்கு ஆதாரமற்ற குற்றச் சாட்டுகளை மற்றவர்கள் மீது அள்ளி வீசுவதில் கைத்தேர்ந்தவர்.   முதலில் ......[Read More…]

எளிமை என்பது  அரசு செயல்படும் விதத்தில் அமைய வேண்டும்
எளிமை என்பது அரசு செயல்படும் விதத்தில் அமைய வேண்டும்
கேஜ்ரிவால் மெட்ரோ ரெயிலில் ஆஃபீஸ் போகிறாராம். அரசாங்க வீடு வேண்டாம் என்று சொல்லி விட்டாராம். சிவப்பு விளக்குகள் கொண்ட கார்கள் கூடாது என்று சொல்லி விட்டாராம். தன் மந்திரிகளுக்கும் பங்களாக்கள் வேண்டாம் என்று ......[Read More…]