அருணகிரிநாதர்

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் 2
அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் 2
இன்று ஒரு எளிய‌, ஆனால் மிக‌வும் அரிய‌, திருப்புக‌ழைப் பார்க்க‌லாம். ப‌டித்த‌துமே எளிதாக‌ப் புரிந்துவிடுவ‌துபோல‌ இருந்தாலும், இத‌ற்குப் ப‌ல‌வித‌மாக‌ப் பொருள் சொல்லும் க‌ற்ற‌றிந்தோர் ப‌ல‌ருண்டு. அவ‌ர்க‌ளுக்கு இடையில், நானும் என‌க்குப் ப‌ட்ட‌தைச் சொல்ல‌ ......[Read More…]

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் [1]
அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் விளக்கம் [1]
நீண்ட நாட்களுக்குப்பின் மீண்டும் திருப்புகழ் விளக்கம்! இதை எழுதத் தூண்டிய 'அடியாருக்கு' என் பணிவன்பான வணக்கம். விநாயகரைத் துதிக்கும் அற்புதமான இந்தத் திருப்புகழில் ஒரு அருமையான நிகழ்வையும் எடுத்துக் காட்டி, அழகு சேர்த்திருக்கிறார் ......[Read More…]