அருண் ஜெட்லீ

மோடி அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு
மோடி அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு
இதற்கு முன்னர் இருந்த ஆட்சியின் அமைச்சர்கள் எந்தளவுக்கு வேலைசெய்தனர் என்று தெரியாது. ஆனால், மோடி அமைச்சரவையின் அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேலைப்பளு அளவிட முடியாதது. அதற்கு சான்று அவ்வப்போது உடல் நலம் குன்றிய அமைச்சர்கள். மனோகர் பாரிக்கர் ......[Read More…]