அருந்ததி ராய்

அரைவேக்காடு அறிவு ஜீவிகள் இந்தியாவின் சாபக்கேடு
அரைவேக்காடு அறிவு ஜீவிகள் இந்தியாவின் சாபக்கேடு
இந்தியாவின் சாபக்கேடு...இதுகளைப் போன்ற அரைவேக்காடுகள்..கவிதா கிருஷ்ணன், ரம்யா, கோபாலகிருஷ்ண காந்தி , அருந்ததி ராய்..போன்ற அரைகளின் உளறல்கள்.. தாமரையை அவமானப்படுத்துவன் மூலம் பிரபலமாக முயலுகிறார்கள் போலும்.. எனக்கு நன்கு பழக்கமான பாகிஸ்தான் சுன்னி முஸ்லிம் ஒருவர்- எனக்கு ......[Read More…]

அருந்ததி ராய் கூட்டத்தில் மோதல் 5 பேர் காயம்
அருந்ததி ராய் கூட்டத்தில் மோதல் 5 பேர் காயம்
அருந்ததி ராய் புவனேஸ்வரத்தில் ஒருகூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்க்காக வந்தார் அவரை எதிர்த்து அங்குகூடியிருந்த ஏராளமான ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் அதிலபாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கோஷமிட்டனர். அவருக்கு எதிராகக் கறுப்பு ......[Read More…]