அருள்

அருள் எனும் போதே இருள் என்பதும் உடன் தொக்கி நிற்கிறது
அருள் எனும் போதே இருள் என்பதும் உடன் தொக்கி நிற்கிறது
ஒரு நல்லது என்றால் ஒரு கேட்டது என்பதும் கூடவே இருக்கும்.அது தான் கலியுகத்தின் குணம். எவ்வளவுதான் அழகாக இருந்தாலும் அவர் நிழல் கருப்பாக தான் இருக்கும் .   தீயது இருந்தால் அன்றி நல்லதின் அருமை ......[Read More…]

April,11,13,