அர்ஜூன் ராம் மெக்வால்

சுதந்திரம் அடைந்தபிறகு பொருளாதாரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய சீர்திருத்தம் ஜி.எஸ்.டி
சுதந்திரம் அடைந்தபிறகு பொருளாதாரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய சீர்திருத்தம் ஜி.எஸ்.டி
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தமிழக பாஜக. அலுவலகமான கமலாலயத்தில் மத்திய நிதித் துறை ராஜாங்க மந்திரி அர்ஜூன் ராம் மெக்வால் நிருபர்களுக்கு பேட்டிஅளித்தார்  அப்போது அவர் கூறியதாவது:– மத்தியில் ஆளும் பாஜக. அரசு 3 ......[Read More…]