அர்னால்ட்

புகழ் இழந்தால் என்ன நடக்கும்?
புகழ் இழந்தால் என்ன நடக்கும்?
தறி கெட்டு அலையும் அரசியல்வாதிகளே!. புகழ் இழந்தால் என்ன நடக்கும்?. திருந்துவதற்கான ஒரு பதிவு. மூளை இருந்தால் திருந்துங்கள். தன்னுடைய வெண்கலச் சிலைக்கு முன் உறங்கிய புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் ஹீரோ (Arnold Schwarzenegger) அர்னால்டின் பரிதாப ......[Read More…]