அறநிலயத் துறை

கரை படிந்த கைகளில் சிக்கி சிதையும் இந்து கோவில்கள்
கரை படிந்த கைகளில் சிக்கி சிதையும் இந்து கோவில்கள்
மதம் அரசியலில் தலையிடக் கூடாது என்பதுதான் செக்யூலரிஸம் என்கிறார்கள். சரி ஆனால், ஹிந்துக்களின் கோவில் நிர்வாகத்தில் மட்டும் அரசு தலையிடலாமா ? ...[Read More…]