அறநிலையத் துறை

தட்டில் போட்டால் அதற்கும் பங்கு போட வரும் பிச்சைகாரர்கள்
தட்டில் போட்டால் அதற்கும் பங்கு போட வரும் பிச்சைகாரர்கள்
ரொம்ப வருடங் களாகவே கோயில்கள் போவதில்லை, சாமியார்கள் பக்கம் தலைவைத்தும் படுப்பதில்லை, பாரம்பரிய கோவில்கள் மட்டுமே எப்போ தாவது போவத உண்டு, உண்டியலில்காசு போடுவதில்லை கோவில்களில் அறநிலையத்துறை செய்யும் அட்காசங்கள் தெரியும், நிர்வாக அலுவலர் கோவில் ......[Read More…]