அல்ஃபோன்ஸ் கண்ணந்தானம்

ஒய்’ பிரிவு பாதுகாப்பை நிராகரித்த மத்திய அமைச்சர்
ஒய்’ பிரிவு பாதுகாப்பை நிராகரித்த மத்திய அமைச்சர்
மத்திய சுற்றுலா மற்றும் தகவல்தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அல்ஃபோன்ஸ் கண்ணந்தானம் தமக்கு அளிக்கப்பட்ட 'ஒய்' பிரிவு பாதுகாப்பை நிராகரித்துவிட்டார். இதுகுறித்து மத்திய சுற்றுலா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சக வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: தமக்கு கூடுதல்பாதுகாப்பு தேவையில்லை ......[Read More…]