அல் காய்தாவை

அல் காய்தாவை போன்று  லஷ்கர் இ தோய்பா அமைப்பும்   இந்தியாவுக்கு கடும் அச்சுறுத்தல; அமெரிக்கா
அல் காய்தாவை போன்று லஷ்கர் இ தோய்பா அமைப்பும் இந்தியாவுக்கு கடும் அச்சுறுத்தல; அமெரிக்கா
அல் காய்தாவை போன்று லஷ்கர் இ தோய்பா அமைப்பு இந்தியாவுக்கு கடும் அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக அமெரிக்கா கூறியுள்ளது .அமெரிக்காவுக்கும் லஷ்கர் இ தோய்பா ஒரு அச்சுறுத்தல்தான் என்று-அந்நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்புச்செயலர் ஜேனட் ......[Read More…]