அழிக்கப்பட

பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் முகாம்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும்; திமோதி ரோமர்
பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் முகாம்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும்; திமோதி ரோமர்
பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் முகாம்கள்-அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்தியாவுகான அமெரிக்கதூதர் திமோதி ரோமர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.பாகிஸ்தானில் ‌தொடர்ந்து தீவிரவாதிகள் முகாம்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன, சொந்தமண்ணில் இருந்து தீவிரவாத முகாம்களை ...[Read More…]