அழுத்தம்

உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம ?
உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம ?
இரத்த கொதிப்பு (உயர் இரத்த அழுத்தம்) சமீபகாலமாக நம்நாட்டு மக்களில் பெரும்பாலானவர்களை பாதித்து வருகிறது. பெரும்பாலானவர்களுக்கு எந்த முன் அறிகுறியும் காட்டாமல், அவர்களை பெரிய அளவில் பாதித்து விடுகிறது . உயர் இரத்த அழுத்ததிற்கு வெளிப்படை ......[Read More…]