அவசர அழைப்பு

அனைத்து அவசர அழைப்புகளுக்கும் 112 என்ற எண்ணை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு
அனைத்து அவசர அழைப்புகளுக்கும் 112 என்ற எண்ணை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு
இந்தியாவில் அனைத்து அவசர அழைப்பு களுக்கும் 112 என்ற எண்ணை அமல்படுத்த மத்தியஅரசு முடிவு செய்துள்ளது. தற்போது இந்தியாவில் காவல் துறை உதவிக்கு 100, மருத்துவ உதவிக்கு 108, மேலும் 101, 102 என  பல்வேறு ......[Read More…]

March,29,16,