அவிஜித் ராய்

அவிஜித் ராய்க்கும் ”ரைப் பதாவிற்கும்” சென்னை ஐ.ஐ.டி புரட்சியாளர்கள்” குரல் கொடுப்பார்களா?
அவிஜித் ராய்க்கும் ”ரைப் பதாவிற்கும்” சென்னை ஐ.ஐ.டி புரட்சியாளர்கள்” குரல் கொடுப்பார்களா?
"அவிஜித் ராய்" - மத சார்பற்ற எழுத்தாளர். அதாவது தன் கருத்துக்களை மதபாகுபாடு பார்க்காமல் தெரிவிப்பவர். வங்கதேசம், டாக்காவில் பிறந்த இவர், இஸ்லாமையும் விமர்சிப்பவர்.! அதாவது, இந்து மதத்தை தூற்றிவிட்டு, மற்றவர்கள் மட்டும் ......[Read More…]