ஆங்கிலம்

தன் வரலாற்றை தான்அறியாதவன் அழிந்ததுபோவான்
தன் வரலாற்றை தான்அறியாதவன் அழிந்ததுபோவான்
ஆசை அறுபதுநாள். மோகம் முப்பதுநாள் என்பார்கள். ஆனால், நமது மோகமோ அறுபது வருடங்களை கடந்துநிற்கிறது. ஆங்கிலம் மீதானமோகத்திற்கு அடிமையாகி வாழ்ந்து கொண்டிருக் ...[Read More…]

April,23,13,
லங்காஇநியூஸ்.காம் ஆபீசுக்கு மர்மநபர்களால் தீ வைக்கப்பட்து
லங்காஇநியூஸ்.காம் ஆபீசுக்கு மர்மநபர்களால் தீ வைக்கப்பட்து
இலங்கையின் புகழ்பெற்ற பத்திரிகை இணையதளமான லங்காஇநியூஸ்.காம் ஆபீசுக்கு மர்மநபர்களால் தீ வைக்கப்பட்து . இதில் யாருக்கும் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படாதபோதிலும் அலுவலகம் முழுவதும் எரிந்து சாம்பலானது, லங்காஇநியூஸ்.காம் தமிழ், ஆங்கிலம் , சிங்களம் ......[Read More…]