ஆங்கிலேயனை

ஆங்கிலேயனை   ஓட ஓட விரட்ய சாபேகர் சகோதரர்கள்
ஆங்கிலேயனை ஓட ஓட விரட்ய சாபேகர் சகோதரர்கள்
அந்நிய ஆங்கில அரசுக்கு இந்தியர்கள் மனு மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆங்கிலேயரான ஏ.ஓ.ஹ்யூம் என்பவரால் 1885இல் துவக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் இயக்கத்தைச் சுதந்திரப் போராட்ட இயக்கமாக மாற்றிய பெருமை திலகரையே சாரும். பாலகங்காதர திலகரால் ......[Read More…]