ஆசிட்

உயிருக்கு உலை வைக்கும்  ஆசிட் வீச்சு
உயிருக்கு உலை வைக்கும் ஆசிட் வீச்சு
பல்வேறு ஊர்களில் பல்வேறு பெண்களின் மீது ஆசிட் வீசி-- அவர்கள் முகத்தை பாழ் அடித்தது ஒருபுறம்--- உயிருக்கு உலை வைத்தது ஒரு புறம்--- எதனால் வீசினார்கள்? எப்படி வீசினார்கள்? ...[Read More…]