ஆசிப் அலி ஜர்தாரி

இந்தியாவுடனான் உறவை வலுப்படுத்துவதில் ஆர்வம்
இந்தியாவுடனான் உறவை வலுப்படுத்துவதில் ஆர்வம்
இந்தியாவுடனான் உறவை வலுப்படுத்துவதில் ஆர்வத்துடன் இருப்பதாக பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆசிப் அலி_ஜர்தாரி தெரிவித்தார்.ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிபர் ஜர்தாரிக்கு பிரதமர் மன் மோகன் சிங் மதிய விருந்து தந்தார் . அப்போது இருதரப்பு ......[Read More…]