ஆசிம் மூனீர்

ஆசிம் மூனீர்  புல்வாமா தாக்குதலை ஒருங்கினைத்தவன்
ஆசிம் மூனீர் புல்வாமா தாக்குதலை ஒருங்கினைத்தவன்
இவன் தான் புல்வாமா தாக்குதலை ஒருங்கினைத்தவன் !! லெப்டினன்ட். ஜெனரல். ஆசிம் மூனீர் பாகிஸ்தான் ISI உளவு அமைப்பின் தலைவன். பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் வடக்கு கட்டளையக (Northern Command) தளபதியாக இருந்தவன் , பின்னர் தற்போதைய பாகிஸ்தான் ......[Read More…]