ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரி

இரயில் டிக்கெட்டுகளில் தமிழ்! சாதித்துகாட்டிய ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரியின்  நேர்காணல்
இரயில் டிக்கெட்டுகளில் தமிழ்! சாதித்துகாட்டிய ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரியின் நேர்காணல்
தமிழகத்தில் வழங்கப் படும் ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஆங்கிலம், இந்தியுடன் மாநிலமொழியான தமிழிலும் பயண விவரங்கள் அச்சிட்டு அளிக்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக விளங்கும் ரயில்வே துறையை நவீனப் ......[Read More…]

“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே”.
“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே”.
மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தால், ரயில் பயணிகளின் வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் அண்மையில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பயணிகள் வசதிகள் மேம்பாட்டு கமிட்டி (Passenger Amenities Committee) இன்று புது தில்லியில் அமைந்துள்ள நிஜாமுதீன் மற்றும் அதற்கு அருகில் ......[Read More…]