ஆச்சார்யர் பாரத சைதன்யர்

கோவில்களில் குழந்தைகளின் வழிபாடு?
கோவில்களில் குழந்தைகளின் வழிபாடு?
கோவில்களில் தான் வழிபட வேண்டுமா? மற்ற இடங்களில் வழிபட்டால் கடவுள் ஏற்க மாட்டாரா?  ! எங்கு வழிபட்டாலும் கடவுள் ஏற்பார். கோவில்கள் வழிபாட்டின் தரத்தினை அதிகமாக்க உதவும் கட்டமைப்புகள். அங்கு நடைபெறும் வேத ......[Read More…]

ஆச்சார்யர் பாரத சைதன்யர்
ஆச்சார்யர் பாரத சைதன்யர்
கணிதத்திலும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் பட்ட மேற்படிப்பு படித்தவர். தனது 21வது வயதிலிருந்து ஆன்மீக வாழ்வில் இறங்கியவர். ஹிமாலயத்தில் ரிஷிகேஷில், ஹாரித்வாரில் மற்றும் காசி, அலகாபாத், அயோத்யா, டெல்லி, மதுரா, ப்ருந்தாவன், நாக்பூர், மற்றும் தமிழ் ......[Read More…]