ஆடி

ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை
ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை
"ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை"---இது பழமொழி--...சித்திரை முதல் ஆனி வரை வெய்யிலின் ஆர்ப்பாட்டம்..ஆடியில் காற்றுடன்.. மழையும் பெய்யும்.அதனால் ஆடியில் நெல் விதைத்தால்,.....தை மாதத்தில் நல்ல மகசூல்...இதனால் வந்தது..இந்த பழமொழி.. ...[Read More…]

August,3,13,