ஆட்சிமன்றக் குழு

பா.ஜ.க.,வின் உயர் மட்ட குழுவான  ஆட்சிமன்றக் குழு அறிவிப்பு
பா.ஜ.க.,வின் உயர் மட்ட குழுவான ஆட்சிமன்றக் குழு அறிவிப்பு
பா.ஜ.க.,வின் உயர் மட்ட குழுவான ஆட்சிமன்றக் குழு நியமிக்க பட்டுள்ளது.2014-ம் வருடம் மக்களவை தேர்தலுக்கான பாஜக ஆட்சி மன்றக் குழுவின் புதிய உறுப்பினர்கள் நியமிக்க பட்டுள்ளனர். ...[Read More…]