ஆணி மாண்டவ்யர்

ஆணி மாண்டவ்யர் சாபம்..(மகாபாரத கதைகள்)
ஆணி மாண்டவ்யர் சாபம்..(மகாபாரத கதைகள்)
மாண்டவ்ய ரிஷியின் ஆஸ்ரம வாசலில் அவர் மௌன தியானத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது சில திருடர்கள் கொள்ளையடித்த பொருள்களோடு அங்கு வர, அவர்களைத் தொடர்ந்து ராஜாவின் காவலாளிகள் வேகமாக வருவதைக் கண்டு ஆஸ்ரமத்தில் திருடிய பொருள்களைப் ......[Read More…]

September,27,15,