ஆண்டாள் பாசுரம்

ஸ்ரீ ஆண்டாளின் அறிமுகம்
ஸ்ரீ ஆண்டாளின் அறிமுகம்
திருப்பாவை வைணவ ஆழ்வார்களில் ஒரு வரான ஆண்டாள் பாடிய நூல்.திருப்பாவை நாயகி ஆண்டாள் பற்றி ஒருஅறிமுகம். ஆடி மாதம் சுக்ல பக்ஷம் சதுர்த்தசியும் பூர நட்சத்திரமும் கூடிய நன்னாள். ...[Read More…]