ஆதார்விவரங்கள் வெளியே கசியவில்லை

பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டுள்ள ஆதார்விவரங்கள் வெளியே கசியவில்லை
பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டுள்ள ஆதார்விவரங்கள் வெளியே கசியவில்லை
பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டுள்ள ஆதார்விவரங்கள் வெளியே கசியவில்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு புதன் கிழமை தெரிவித்தது. மக்களவையில் உடனடிக்கேள்வி நேரத்தின்போது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினர் எம்பி.ராஜேஷ் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல், ......[Read More…]