ஆதிக்கு சமமான நிலை

ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைவது யோகா
ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைவது யோகா
யோகா என்றால் ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைவது என்று பொருள். அது மனதோடு உடல் இணைவது, இறைவனோடு நாம் இணைவது அல்லது ஒவ்வொரு மனிதனுள்ளும் இருக்கின்ற ஆண் மற்றும் பெண் சக்திகள் இணைவது என்று பல ......[Read More…]