ஆதிசங்கரர்

யார் சங்கி…?
யார் சங்கி…?
சங்கிகள் என்பவர்கள் எல்லா காலமும் உண்டு, இந்து மதம் எப்பொழுதெல்லாம் ஆபத்தில் சிக்குமோ அப்பொழு தெல்லாம் உருவாகி வருவார்கள். அலெக்ஸாண்டர் படைகளை எதிர்த்த புருஷோத்தமன் முதல், செலுகஸின் படையினை எதிர்த்த‌ சமுத்திர குப்தன் முதல் ......[Read More…]

வேதம் இல்லாவிட்டால், இந்த தேசமே கிடையாது
வேதம் இல்லாவிட்டால், இந்த தேசமே கிடையாது
பாரதம் என்பது சாதாரண நிலப்பரப்பு அல்ல; சக்தியின் வடிவம் என்கிறார் மகரிஷி அரவிந்தர். தேசத்தில் ரிஷிகள், முனிகள், ஞானிகள், ஆதிசங்கரர், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் போன்ற பெரியவர்கள், தேசம் முழுவதும் சென்று புனிதப்படுத்தி இருப்பதால், பாரதத்தை ......[Read More…]

ஆதிசங்கரர், விவேகானந்தர் போன்றவர்களே சர்வதேசளவில் இந்துமதம் பரவ காரணம்
ஆதிசங்கரர், விவேகானந்தர் போன்றவர்களே சர்வதேசளவில் இந்துமதம் பரவ காரணம்
சர்வதேசளவில் இந்துமதம் பரவ ஆதிசங்கரர், விவேகானந்தர் போன்றவர்களே காரணம். கால்நடையாகவே நடந்து இந்து மதத்தின் பெருமையை பரப்பினர் என பாஜக மூத்த தலைவர் எல்கே.அத்வானி தெரிவித்தார். ...[Read More…]