ஆதிபகவன் திரைப்படத்தை

ஆதிபகவன் திரைப்படத்தை  இந்து அமைப்பினருக்கு திரையிட்டுக் காட்டவேண்டும்
ஆதிபகவன் திரைப்படத்தை இந்து அமைப்பினருக்கு திரையிட்டுக் காட்டவேண்டும்
அமீர் இயக்கி விரைவில் வெளிவர இருக்கும் ஆதிபகவன் திரைப்படத்தில் இந்துகடவுள்கள் பற்றி அவதூறு காட்சி இருப்பதாக தகவல் வெளிவருவதால், அந்த படத்தை இந்து அமைப்பினருக்கு திரையிட்டுக் காட்டவேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற ......[Read More…]