ஆனந்தி பென்

அனைத்து வாக்காளர் களும் வாக்களிப்பதை கட்டாயமாக்கி தீர்மானம்
அனைத்து வாக்காளர் களும் வாக்களிப்பதை கட்டாயமாக்கி தீர்மானம்
குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிப்பதை கட்டாய மாக்கிய விவகாரத்தில் பின் வாங்கப் போவதில்லை என மாநில முதலமைச்சர் ஆனந்திபென் தெரிவித்துள்ளார். குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அனைத்து வாக்காளர் களும் வாக்களிப்பதை கட்டாயமாக்கி ......[Read More…]

June,15,15,