ஆனந்த விகடன்

ஆனந்த விகடனும் அம்மா– அய்யாவின்” விகடமும்”
ஆனந்த விகடனும் அம்மா– அய்யாவின்” விகடமும்”
ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்கையின் “ஜாதகத்தில்” ஆளும் கட்சியால் குறிப்பாக அ.தி.மு.க வால்..அடிக்கடி “அல்லலுறவேண்டும்” என்று இருக்கிறது போலும்.. அன்று எம்ஜியார் அவர்கள் ஒரு “கார்ட்டூனுக்காக” உரிமை மீறல் பிரச்சனை கொண்டுவந்து ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை உள்ளே ......[Read More…]