ஆன்டல்யா

தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக ஒட்டு மொத்த மனித குலமும் ஒன்றுபட்டு நிற்கவேண்டும்
தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக ஒட்டு மொத்த மனித குலமும் ஒன்றுபட்டு நிற்கவேண்டும்
இந்தியா, அமெரிக்கா, ரஷியா, இங்கி லாந்து, சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட 19 தனிப்பட்ட நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியனை உறுப்புநாடுகளாக கொண்ட பொருளாதார அமைப்பு ‘ஜி-20’ ஆகும். இதன் உச்சிமாநாடு, துருக்கியில் ஆன்டல்யா நகரில், ......[Read More…]