ஆன்மிக அனுபவம்

ஓர் இலக்கியவாதியின்  ஆன்மிக  அனுபவம் !
ஓர் இலக்கியவாதியின் ஆன்மிக அனுபவம் !
பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பேரறிஞர் ரொமெய்ன் ரோலண்ட். இலக்கிய மேதை யான அவர், தமது இலக்கியப் பணி களுக்காக "நோபல் பரிசு' பெற்றவர். முதல் உலகப் போர் சமயம் அது. போரின் கொடுமைகள், ......[Read More…]