ஆன்மிக சிந்தனை

அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
முன்னொரு காலத்தில் அஷ்தகா என்றொரு முனிவர் இருந்தார். அவர் விஸ்வாமித்திர முனிவரின் புதல்வர். மெத்த ஞானம் பெற்றவர், ஆனால் கர்வம் கொண்டவர். அவருக்கு உடன் பிறந்தோர் மூவர் உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் சிபி சக்ரவர்த்தியாவர். ஒரு ......[Read More…]

சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
சீரடி சாயிபாபாவின் ஜீவன் ஆன உபாசினி மகராஜ்
இந்த உலகில் தெய்வீக அவதாரம் எடுத்துப் பலர் தோன்றி மறைந்து உள்ளனர். ஆனால் அவற்றில் சில அவதாரங்கள் பலருக்கும் தெரியாத வகையில் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்படி இருந்து விட்டு மறைவது ஏன் என்பது தெரியவில்லை. ......[Read More…]